Slogans

ons commitment

SPACE IS EMOTION
Bouwen bestaat in onze ogen uit meer dan alleen materie! Door te vragen, te luisteren en te onderzoeken, zijn de architectuur en de interieurs die wij ontwerpen voor onze klanten, uniek wat betreft uitstraling, gericht op comfort en herkenbaar door te verrassen.
ARCHITACTIVITY
De kracht van samenwerken zit hem volgens ons in de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor een project en de grondhouding samen van vragen naar oplossingen te werken. Daarom werken wij met partijen die willen meedenken om gezamenlijk tot een bijzonder ontwerp te komen voor onze klanten.
AWASTENESS
Vroeg of laat is alles wat door mensen wordt ontworpen afval. Daarom omarmen wij binnen ons ontwerpproces de uitgangspunten van het circulair bouwen. Herbruikbaarheid van producten en grondstoffen staat hierbij voorop. Op naar een wereld waar afval niet bestaat!
VALUES MATERIALIZED
Bij elke opdracht stellen wij als doel om de identiteit en waarden van de klant zichtbaar te maken. Vertalen wat specifiek is, materialiseren wat eigen is. Wij durven kleuren, materialen en afwerkingen te gebruiken die identiteit en waarden uitdrukken.
EMPATHSIZE
Denken wij aan ruimte, dan is het perceptie die de belevingswaarde ervan bepaalt. Wij beseffen heel goed dat iedereen zich prettig moet voelen in een (nog te realiseren) omgeving waar gewerkt, gewoond of gerecreëerd wordt. Daarom spelen binnen onze ontwerpopvatting inleving, gebruik en beleving een essentiele rol.
NARRATIVE IN PLACE
Het creëren van impact is ons uitgangspunt om te komen tot een uniek ontwerp. Je identificeren met je omgeving geeft een speciaal gevoel, iets wat je wilt blijven vertellen. Daarom heeft elk ontwerp van ons zijn eigen verhaal.